Opći uvjeti

Informacije o firmi


Fre-dy-ko d.o.o.
Florićeva 15, 10 000 Zagreb
Broj računa: HR39 2340 0091 1104 76091
Broj registra na sudu: 020033799
Matični broj: 
OIB: 91020923445
Osoba ovlaštena za zastupanje: Stepan Kos
 
 
Opće odredbe
 Fre-dy-ko d.o.o. ovim općim uvjetima poslovanja uređuje postupak naručivanja,ugovaranja,isporuke,plaćanja i reklamacije proizvoda iz prodajnog asortimana društva Fre-dy-ko,a ponuđenih u Internet trgovini Fre-dy-ko dostupnoj na internetskim stranicama www.fredyko.com (dalje u tekstu Fre-dy-ko).Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja, uz ili bez registracije na stranici Fre-dy-ko,naruči proizvod iz ponude društva Fre-dy-ko,a čija narudžba bude prihvaćena od strane društva Fre-dy-ko,na način utvrđen ovim Općim uvjetima.Posjetitelj stranice je svaka osoba koja putem sredstva elektroničke komunikacije pristupi na stranicu Fre-dy-ko.Korištenjem stranice Fre-dy-ko, Kupac i/ili Posjetitelj prihvaća(ju) ove Opće uvjete i njihovu primjenu, a svoju upoznatost s istima kao i Uvjetima dostave i izričitu suglasnost s njima dodatno potvrđuju prilikom podnošenjem narudžbe za pojedini proizvod te potpisom odgovarajuće isprave o dostavi prilikom isporuke kupljenih proizvoda.
 Društvo Fre-dy-ko može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete, te će tako promijenjene Opće uvjete objaviti na stranici Fre-dy-ko. Registracijom Kupac/Posjetitelj potvrđuje dodatno prihvat ovih Općih uvjeta, te može pregledavati ponudu, kreirati svoju listu želja ili odmah stavljati proizvode u košaricu i naručivati proizvode.Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati, stavljati na raspolaganje ili na bilo koji način učiniti dostupnim podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Kupac i Posjetitelj je obvezan čuvati podatke za pristup korisničkom računu, te je isključivo sam odgovoran za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene korisničkim računom koji je kreirao.Uporaba tuđih osobnih podataka u svrhu izrade korisničkog računa i registracije na stranicu Fre-dy-ko nije dozvoljena.Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole društva Fre-dy-ko te prihvaća da društvo Fre-dy-ko nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. Fre-dy-ko poduzima odgovarajuće sigurnosno tehničke mjere za zaštitu podataka web stranice Fre-dy-ko i podataka o korisničkim računima registriranih korisnika.Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora o kupnji proizvoda koji se nalaze u ponudi trgovine Fre-dy-ko, te isti istodobno predstavljaju i obavijest iz članka 60. Zakona o zaštiti potrošača, obavijest iz članka 12. Zakona o elektroničkoj trgovini kada je s obzirom na način podnošenja narudžbe primjenjivo, te obavijest iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 EU parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba).Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Općih uvjeta mjerodavno je hrvatsko pravo, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja stranica Fre-dy-ko ili u svezi s njima. U slučaju spora između društva Fre-dy-ko i Kupca/Posjetitelja isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu.
 
 
Sklapanje ugovora o kupnji 
Ugovor o kupnji proizvoda između Kupca i društva fre-dy-ko sklopljen je u trenutku kada društva Fre-dy-ka prihvati narudžbu Kupca i dostavi Kupcu potvrdu o prihvatu narudžbe elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte koju je Kupac naznačio prilikom postupka podnošenja narudžbe.Posjetitelji i Kupci su upoznati te prihvaćaju da društva Fre-dy-ka nema obvezu prihvatiti narudžbu ako ista na bilo koji način ne odgovara uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima te bilo kojim drugim uvjetima naručivanja, odnosno kupnje objavljenih na stranici Fre-dy-ko.
U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetitelj je putem ovih Općih uvjeta i pristajanjem na njih, u primjerenom roku prije kupovine na daljinu obaviješten o:
tvrtki ili nazivu, matičnom broju, osobnom identifikacijskom broju, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektroničke pošte društva Fre-dy-ka
proizvodu koji se nudi te njegovu nazivu,
glavnim obilježjima proizvoda,
maloprodajnoj cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, te načinu izračuna cijene proizvoda,
troškovima prijevoza i isporuke proizvoda,
troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora,
načinu i uvjetima plaćanja te načinu, uvjetima i vremenu isporuke proizvoda,
načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane društva Fre-dy-ka,
uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,
o obrascu za jednostrani raskid ugovora u slučajevima kojima postoji pravo na raskid situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda,
jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede,
trajanju ugovora te uvjetima otkaza i raskida ugovora,
postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih Kupac može koristiti.
 
 
Narudžba
Narudžba se putem internetskih stranica i elektroničke pošte trgovine Fre-dy-ko može podnijeti sedam dana u tjednu, 24 sata na dan.
Narudžba se može podnijeti putem internetskih stranica trgovine Fre-dy-ko na način da Kupac ili Posjetitelj potvrdi opciju „završi narudžbu“ na internetskim stranicama Fre-dy-ko.
Nakon podnesene narudžbe, društvo Fre-dy-ko će posebnom elektroničkom porukom na adresu naznačenu prilikom podnošenja narudžbe obavijestiti Kupca ili Posjetitelja o zaprimanju njegove narudžbe. Kada je naručeni proizvod pripremljen za isporuku, Kupac će putem elektroničke pošte na istu adresu dobiti potvrdu o prihvatu narudžbe. U tom trenutku Kupac će zaprimiti i informaciju o planiranom roku isporuke (uručenja) proizvoda.
 
 
Obavijest o proizvodu i usluzi
Društvo Fre-dy-ko se obvezuje putem trgovine Fre-dy-ko davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima koji se mogu naručiti.
Informacija o raspoloživosti proizvoda koja je navedena prilikom pregleda proizvoda služi samo u informativne svrhe te je moguće da uslijed većeg broja narudžbi ne odgovara stvarnom stanju, slijedom čega društvo Fre-dy-ko isključuje svoju odgovornost za točnost informacije o raspoloživosti proizvoda. Društvom Fre-dy-ko nastojat će da informacije o raspoloživosti pojedinih proizvoda budu što ažurnije. Ukoliko društvo Fre-dy-ko nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca/Posjetitelja putem elektroničke pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac u tom slučaju ima mogućnost zatražiti zamjenski proizvod. Ako se Kupac/Posjetitelj ne odluči na zamjenski proizvod, inicijalna narudžba smatrat će se otkazanom, o čemu će Kupac/Posjetitelj dobiti obavijest putem elektroničke pošte. U slučaju otkazivanja narudžbe zbog nedostupnosti naručenog proizvoda, društvo Fre-dy-ko će vratiti kupcu cjelokupni iznos koji je uplatio za naručeni proizvod.
 
 
Cijena
Cijene proizvoda u trgovini Fre-dy-ko istaknute su za svaki pojedini proizvod, izražene su u eurima (EUR), uključuju PDV, te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe.Društvo Fre-dy-ko pridržava pravo na jednostran raskid ugovora o kupoprodaji na daljinu u
slučaju omaškom istaknute pogrešne cijene na pojedinom proizvodu.
Društvo Fre-dy-ko zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave, izmijeniti cijenu za pojedini proizvod u internetskoj trgovini fre-dy-ko.Takva izmjena cijene nema učinak na narudžbe koje su u trenutku izmjene cijene plaćene,ali nisu otpremljene niti isporučene Kupcu/Posjetitelju.
 
 
Posebni oblici prodaje
Društvo Fre-dy-ko ima pravo periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonska sniženja i druge posebne oblike prodaje.
Takvi proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim Kupcima/Posjetiteljima, ili Kupcima/Posjetiteljima koji ispune određeni uvjet, uz točno navođenje svih uvjeta i rokova trajanja takvih posebnih oblika prodaje.Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje, društvo Fre-dy-ko neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na takvu prodaju kojoj je istekao rok.
 
 
Način plaćanja